Tune in Together

La Rumba del Pescaílla's poster image

Li deien El Pescaílla

Era molt bona persona

Però el que més li agradava

La ciutat de Barcelona

I el 1925 va néixer l'Antonio González

Tocant el ventilador, las palmas y los timbales

Túmbalo que túmbalo

En la rumba del Pescaílla

Lolailo, lolailo, lailo

Qué suerte, qué maravilla

Y túmbalo que túmbalo

En la rumba del Pescaílla

Lolailo, lolailo, lailo

Qué suerte, qué maravilla

I en un carreret de Gràcia on no hi havia cap farola

Full lyrics

La Rumba del Pescaílla

Follow
like
download
download it