Tune in Together

Lapada Na Rachada's poster image

Eu disse toma gostosa, lapada na r**a

Você pede e eu te dou, lapada na r**a

E aí, 'tá gostoso? Lapada na r**a

Toma, que toma, que toma

Pense numa mina linda, a danada enlouqueceu

Full lyrics

Lapada Na Rachada

Follow
like
48 likes
download
download it