Tune in Together

Deseamos Tu Presencia's poster image

DESEAMOS TU PRESENCIA

(David Otero y Emily Peña)

(Primera voz)

// Espiritu yo te anhelo, te deseo

Full lyrics

Deseamos Tu Presencia

Follow
like
1 likes
download
download it